זה הזמן לצמיחה.
זה הזמן לחיזוק היכולות הרגשיות והחברתיות, המפתח לצמצום פערים.

התוכניות שלנו: (מאושרות על ידי משרד החינוך ומופיעות במערכת גפ"ן)

תוכנית 5260
תוכנית נקודת מפנ"ה מציעה מגוון כלים לשיפור וחיזוק המיומנויות הרגשיות והחברתיות: (על בסיס תפיסת sel)

כלים של הקשבה- תקשורת אמפטית, מכילה, דיאלוגית ומעצימה.
יצירת שפה רגשית בית ספרית.
בניית סדירויות של למידה רגשית חברתית.
שילוב מיומנוית רגשיות וחברתיות כחלק מתוכנית הלימודים.
אימון ותרגול פרקטי יום יומי של מיומנויות רגשיות חברתיות.
תכנון הלמידה המאפשר זמן לרפלקציה רגשית וחברתית.


יתרונות:
כל הפתרונות תחת קורת גג אחד: שפה משותפת, אחידות, תהליך המשלים אחד את השני (מורים ותלמידים)
חסכון בעלויות.
צרו קשר בהקדם להתאמת התוכנית לשנת הלימודים תשפ"ג.

תוכנית 12333
תוכנית ייעוץ פדגוגי לקידום למידה רגשית חברתית בהוראה

פיתוח מקצועי:
בשלות להובלת מסעות למידה כאשר היא מתבצעת במכוונות עצמית של הלומדים:
- יישום של למידה היברדית
- יישום של למידה אישית ובצוות.
- יישום של למידה פרויקטאלית.
- דגש על תהליך רפלקטיבי ברמות שונות.

שילוב SEL כחלק בלתי נפרד מהלמידה, אך עם תשומות והתנסות לפני כן. בניית קבוצה ותהליך פיתוח כוחות עצמיים.
דגש על החזקת מרחב למידה במכוונות עצמית

הצעדים להצלחה:
- לשהות בתהליך של למידה, לחוות למידה במכוונות עצמית
- להיחשף לתיאוריות ולכלים של לומד במכוונות עצמית
- להיחשף לתיאוריות וכלים של מורה המוביל למידה במכוונות עצמית