תוכנית הכשרה דו שנתית לקידום מיומנויות רגשיות וחברתיות בבית הספר

 

שנה א'- הכשרת המורים

בשנה הראשונה נפעל בכמה מוקדי הכשרה למורים- השתלמות של 10 מפגשים הפרוסים לאורך השנה, 3 ימים מרוכזים לצוות הניהול, וליווי שוטף לכל אורך השנה, יום בשבוע, בעבודה פרטנית עם המורים. נתמקד בתכנים הבאים: - רווחת וחוסן המורים - שפת ההכלה של נקודת מפנ"ה - יצירת אקלים מיטבי כיתתי (מרחב מוגן) ובית ספרי

 

שנה ב'- עבודה עם התלמידים

בשנה השנייה המורים יוכשרו ליישום שפת נקודת מפנ"ה ויצירת אקלים כיתתי מיטבי עם התלמידים. בשנה זו אנו נמשיך בליווי מקיף, הכולל גם הדגמות בכיתות, הדרכה פרטנית אחת לשבוע, השתלמות של 10 מפגשים ו 3 ימי למידה עם צוות הניהול. התכנים שנתמקד בהם בשנה זו: - כלים ודרכי פעולה ליישום מיומנויות רגשיות חברתיות ושפת נקודת מפנ"ה עם התלמידים - כיצד לשלב SEL בהוראה היומיומית, בדגש על פדגוגיה מתבוננת