טל גפני שטכפמן
מנחה נקודת מפנ"ה

יועצת ארגונית ומנחה פדגוגית

עוסקת מעל 25 שנה בתהליכי למידה שייצרו משמעות אצל הלומד ויישארו איתו

ומאמינה שלמידה טובה מתרחשת רק במרחב בטוח ונעים