הילה שקד
מנחה נקודת מפנ"ה

מנחה קבוצות ועוסקת בעולם החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

בשבילי חינוך זה לשלב את הרגש עם הלמידה, לתת כלים ולהנגיש את העולם.