תוכניות לתלמידים

תקציר ומטרת התכנית

"נקודת מפנ"ה" הינה תכנית למידה רגשית חברתית (social emotioanl learning) מעצימה ואפקטיבית המובילה לתוצאות מיידיות בנורמות, הרגלי למידה ואורח החיים בבית הספר.

התלמידים וצוות ההוראה חוקרים ומיישמים את הידע, הגישה והמיומנויות הדרושים להבין, להיות מודע ולנהל רגשות, להרגיש ולהראות אמפתיה לאחרים, לפעול ולתחזק קשרים חברתיים ולקבל החלטות ממקום אחראי וערכי.

מרחבים לנשימה


מרחבים להשהייה


מרחבים לתנועה


מרחבים לבחירה


לפרטים אודות התוכנית - לחצו כאן