01

הקשבה

המפתח שלנו להבנת הצרכים של בית הספר- הבנת הצרכים הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והסביבתיים שמהווים רשת ביטחון ללמידה ולהתפתחות

02

יצירת שפה

פיתוח שפה רגשית- חברתית בבית הספר, שפה העוזרת בוויסות רגשות וקבלת החלטות מיטבית

03

סדירויות

בניית אקוסיסטם תומך לפיתוח אקלים בית ספרי מכיל ומצמיח

04

אימון

שגרת אימון ותרגול של מיומנויות רגשיות וחברתיות (sel)

05

רפלקציה

פיתוח שפה רפלקטיבית מעצימה ליצירת ארגז כלים ללומד שלם- רגשי, חברתי וקוגניטיבי