01

שפה רגשית חברתית

פיתוח שפה רגשית- חברתית בבית הספר, שפה העוזרת בוויסות רגשות וקבלת החלטות מיטבית

02

בית ספר SEL

יצירת אקלים מיטבי הכולל מעגלי כיתה, בית ספר, קהילה

03

פדגוגיה

בניית אקוסיסטם תומך לפיתוח אקלים בית ספרי מכיל ומצמיח: לומד עצמאי, סדירויות, שילוב SEL בלמידה

04

אימון

שגרת אימון ותרגול של מיומנויות רגשיות וחברתיות (sel)

05

חוסן צוות המורים

מתן כלים איך להכיל את המכיל, גיבוש צוות ותמיכה בשלומות צוות המורים